DE SUPER VOLMACHT

Gedaan met de verplichte aanstelling van voorlopige bewindvoerder als uw naaste geestelijk onbekwaam is geworden.

De wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, geeft u de mogelijkheid om via een notariële volmacht alle mogelijke handelingen te stellen in naam en voor rekening van uw dierbare die hiertoe zelf niet meer in staat is.

Vroeger was een volmacht enkel maar geldig voor zover de volmachtgever nog bij zijn/haar volle verstand was.

Eens de geestelijke onbekwaamheid toesloeg werd men verplicht om een voorlopige bewindvoerder te laten aanstellen die onder toezicht van de vrederechter alle verdere stappen diende te zetten.

De nieuwe wet biedt ons vandaag de mogelijkheid deze administratieve en soms mensonwaardige rompslomp te vermijden door bij de notaris een volmacht te tekenen die ook van kracht blijft wanneer de volmachtgever onbekwaam is geworden.