Schenken

Wilt u een familielid of een vriend(in) een bijzondere kans of een financieel steuntje in de rug geven? Of misschien wenst u uw (klein)kinderen hoge successierechten te besparen na uw overlijden? U kunt wel duizend en één redenen hebben om iemand een schenking te doen. Hoe regelt u zo’ n schenking op een correcte manier? Wat mag en wat niet? De notaris staat u bij om een oplossing op maat uit te stippelen.

 1. HOE KAN U IEMAND IETS SCHENKEN ?
  Wenst u meubelen, geld, juwelen of kasbons te schenken, kan u dit doen met een minimum aan formaliteiten en kosten. Dit noemt men een handgift. U kan steeds bij de notaris terecht om precies te vernemen hoe u dit best aanpakt. Wil u daarentegen een huis, een appartement of een grond schenken, dan moet u naar de notaris die deze gift zal vastleggen in een akte.
 2. MAG U ZOMAAR WEGSCHENKEN WAT U WIL ? AAN WIE U WIL ?
  Neen, de wet bepaalt dat een deel van de nalatenschap voor bepaalde erfgenamen wordt voorbehouden : de overlevende echtgenoot, de afstammelingen en eventueel de ouders. Ze kunnen achteraf hun deel opeisen. In die gevallen mag u dus slechts een beperkt gedeelte van uw bezittingen wegschenken. Zijn er geen voorbehouden erfgenamen, dan mag u schenken wat en aan wie u wil.
 3. SCHENKEN : EEN VORM VAN ERFENISPLANNING.
  Schenken is een manier om tijdens uw leven uw bezittingen geheel of gedeeltelijk tussen de erfgenamen te verdelen. Zo kan u de verstandhouding in uw familie verzekeren en het risico van twisten en discussies verminderen als u er niet meer bent.
  Schenken biedt u ook de mogelijkheid om uw erfgenamen successierechten te besparen. Als u minstens drie jaar na de schenking overlijdt, wordt in de berekening van de successierechten geen rekening meer gehouden met wat vooraf geschonken werd. Overlijdt u vroeger, dan gaat het fiscaal voordeel verloren. Hebt u vragen of twijfels ? De notaris legt u graag uit welke oplossing voor u het meest aangewezen is.
 4. EENS GEGEVEN … ALTIJD GEGEVEN ?
  Gegeven blijft gegeven. Op een schenking kan men in principe niet terugkomen, behalve tussen echtgenoten. Zij kunnen nog steeds van gedachten veranderen. U kan ook een aantal voorwaarden inbouwen of de schenking beperken. Zo kan u het gebruik en genot van de geschonken woning behouden en ze levenslang blijven bewonen of verhuren. Voor iedereen kan een schenking op maat worden uitgewerkt.
 5. WAT KOST HET U ?
  Wordt de schenking vastgesteld bij authentieke akte, dan zijn er naast de schenkingsrechten ook notariskosten verschuldigd. Een handgift kost in principe niets indien u de nodige voorzorgen neemt. U doet er dan goed aan vooraf de notaris te raadplegen om achteraf eventuele betwistingen en schenkingsrechten te vermijden.