Huren

Iedereen wil van zijn huis een “thuis” maken. Maar dit betekent niet dat u daarom een huis moet kopen. U kan verschillende redenen hebben om een woning te huren, èn er u thuis te voelen.
De notaris kan zowel huurder als verhuurder helpen om correcte afspraken te maken.

 1. IS EEN SCHRIFTELIJKE HUUROVEREENKOMST NODIG ?
  Een mondelinge huurovereenkomst is volkomen geldig. Toch is het aan te raden een huurovereenkomst schriftelijk op te maken. Want in geval van problemen kunnen zowel huurder als verhuurder aan de hand van de schriftelijke huurovereenkomst bewijzen welke afspraken werden gemaakt. Zo weet u bijvoorbeeld of de huurprijs geïndexeerd mag worden, hoe en wanneer u het contract kan opzeggen,…
 2. MOET DE WONING GEDETAILLEERD BESCHREVEN WORDEN ?
  Het is beslist nuttig, maar niet verplicht, om bij het begin van de huur “een plaatsbeschrijving” op te stellen. Op het einde van de huur kunnen huurder en verhuurder via dit document nagaan welke schade reeds bestond en welke nadien is ontstaan. Zo kan makkelijker bepaald worden welke vergoeding de huurder eventueel moet betalen.
 3. REGISTRATIE VAN EEN HUURCONTRACT. MOET DAT … EN WAT KOST HET ?
  Een geregistreerd huurcontract is niet verplicht, maar heeft een aantal voordelen. Want als de woning verkocht wordt, moet de nieuwe eigenaar uw huurovereenkomst eerbiedigen.
  Huurovereenkomsten moeten geregistreerd worden binnen vier maanden, ofwel door de huurder, ofwel door de verhuurder. Een huurcontract laten registreren is zeker niet duur : 25 euro. De notaris geeft u graag de nodige toelichtingen.
 4. HOELANG DUURT EEN HUURCONTRACT ?
  In principe heeft u 4 mogelijkheden :
  • de gewone huur van 9 jaar;
  • de huur van korte duur (een schriftelijke huurovereenkomst is steeds vereist, maximumduur 3 jaar);
  • de huur van lange duur (indien langer dan 9 jaar is een notariële akte vereist);
  • de levenslange huur (een notariële akte is steeds vereist).
 5. WAT MET DE OPZEGGING VAN HET HUURCONTRACT ?
  De opzeggingstermijn en -vergoeding hangen af van :
  • het soort huurcontract en de datum ervan;
  • de reden van de opzegging;
  • wie (de huurder of verhuurder) de huur opzegt.
  • Raadpleeg best vooraf de notaris. Hij zet alles voor u op een rijtje.
 6. IS EEN HUURWAARBORG VEREIST ?
  Neen, die is niet vereist maar wel gebruikelijk. De woninghuurwet legt wel bepaalde regels op om de huurder te beschermen. Zo moet de waarborg als hij in geld gestort wordt geblokkeerd worden op een gezamenlijke bankrekening - Wendt u voor meer inlichtingen tot de notaris.
 7. KAN DE HUURPRIJS VRIJ WORDEN HERZIEN ?
  De verhuurder kan de huurprijs niet zomaar wijzigen. Voor de gewone huur van 9 jaar kunnen de partijen bij het einde van elke driejarige periode afspreken om de huurprijs te herzien. Bij een huur van korte duur ligt de huurprijs vast. Voor de andere soorten huurcontracten gelden de contractuele afspraken.
 8. HUURCONTRACT BIJ NOTARIËLE AKTE ?
  Voor de huur van meer dan 9 jaar is een notariële akte nodig. Bij een contract van kortere duur heeft u de keuze. Het voordeel van de notariële akte is dat u de huurovereenkomst onmiddellijk kan doen uitvoeren, zonder tussenkomst van de rechtbank.

U merkt het : de huurwetgeving is behoorlijk ingewikkeld. Raadpleeg daarom de notaris. Hij staat u graag bij, met raad en daad.